PER
QUÈ
REARQ

MÀXIM CONTROL
ELS NOSTRES CLIENTS DISPOSEN D’UNA NOVA VISIÓ PER TENIR EL MÀXIM CONTROL SOBRE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA, LES SEVES QUALITATS I TERMINIS
MILLOR PREU DE CONSTRUCCIÓ
EL NOSTRE OBJECTIU ÉS EL MÀXIM BENEFICI I SATISFACCIÓ PEL CLIENT: MILLOR PREU DE CONSTRUCCIÓ I PROTECCIÓ DELS SEUS INTERESSOS
PREU MÀXIM GARANTIT
AQUEST IMPORT ORIENTARÀ EL NOSTRE CLIENT I PERMETRÀ AJUSTAR EL PROJECTE A LA SEVA PREVISIÓ D’INVERSIÓ
DESVIACIÓ ZERO
EL SEGUIMENT CONTINU DE L’EXECUCIÓ PERMET MILLOR CONTROL ECONÒMIC DE LES OBRES. GARANTIM UNA DESVIACIÓ ZERO PER ERRORS O INDEFINICIONS DEL PROJECTE
ESTALVI SIGNIFICATIU
ESTALVI SIGNIFICATIU SOBRE EL COST DE CONSTRUCCIÓ FINAL
ELS NOSTRES CLIENTS DISPOSEN D’UNA NOVA VISIÓ PER TENIR EL MÀXIM CONTROL SOBRE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA, LES SEVES QUALITATS
I TERMINIS
AMB LA NOSTRA FILOSOFIA D’EMPRESA, EL CLIENT POT ESTABLIR UNA RELACIÓ CONTRACTUAL DIRECTA AMB ELS PROVEÏDORS SELECCIONANT, ENTRE ELS MILLORS, AQUELLS ESPECIALISTES MÉS APROPIATS PER A CADA PROJECTE.
A REARQ CONSTRUCTION MANAGEMENT TREBALLEM AL COSTAT DEL CLIENT, FET QUE ENS PERMET CONÈIXER MILLOR LES SEVES NECESSITATS I, AL MATEIX TEMPS, AGILITZAR LA PRESA DE DECISIONS. D’AQUESTA MANERA EL CLIENT ES TROBA EN INMILLORABLE SITUACIÓ PER NEGOCIAR LES DESPESES DE POSSIBLES CANVIS, AMPLIACIONS O MILLORES DE QUALITAT A INTRODUIR AL PROJECTE DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.
EL NOSTRE OBJECTIU ÉS EL MÀXIM BENEFICI
I SATISFACCIÓ PEL CLIENT: MILLOR PREU DE CONSTRUCCIÓ I PROTECCIÓ DELS SEUS INTERESSOS
GRÀCIES AL PROCÉS DE SELECCIÓ REALITZAT CONJUNTAMENT AMB EL CLIENT, A REARQ CONSTRUCTION MANAGEMENT ACONSEGUIM NO TANT SOLS OBTENIR UN MILLOR PREU DE CONSTRUCCIÓ, SINO QUE EVITEM GENERAR CONFLICTES D’INTERESSOS A LES OBRES. A REARQ CONSTRUCTION MANAGEMENT NO CONSTRUÏM, GESTIONEM I SUPERVISEM EL PROCÉS PROTEGINT ELS INTERESOS DEL CLIENT DES DE L’INICI DEL DISSENY FINS A LA POSADA EN FUNCIONAMENT.
MENOR RISC DE LA INVERSIÓ: PREU MÀXIM GARANTIT I SENSE DESVIACIONS AL PRESSUPOST
UN COP DEFINIT EL PROJECTE EN FASE DE DISSENY, REALITZEM UN EXHAUSTIU ESTUDI ECONÒMIC PREVI AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROVEÏDORS ON FIXEM EL PREU MÀXIM GARANTIT. AQUEST IMPORT ORIENTARÀ EL NOSTRE CLIENT I PERMETRÀ AJUSTAR EL PROJECTE A LA SEVA PREVISIÓ D’INVERSIÓ.
AL NO DEPENDRE D’ÚNA ÚNICA EMPRESA, EL RISC DE LA INVERSIÓ ÉS MENOR. EL SEGUIMENT CONTINU DE L’EXECUCIÓ PERMET UN MILLOR CONTROL ECONÒMIC DE LES OBRES. A REARQ CONSTRUCTION MANAGEMENT, GARANTIM UNA DESVIACIÓ ZERO PER ERRORS O INDEFINICIONS DEL PROJECTE.
ESTALVI SIGNIFICATIU SOBRE EL COST DE CONSTRUCCIÓ FINAL.
Elaboració d'un calendari amb la previsió de pagaments i gestió de la facturació dels diferents proveïdors, de tal manera que el client rep la factura revisada, sense errors de forma i amb els imports acordats.

Contacta amb nosaltres per informar-te de les avantatges fiscals de les que et pots beneficiar (autopromoció, deducció IRPF per obres de millores a la vivenda habitual, modificació del tipus d'IVA per obres de rehabilitació, renovació i reparació d'edificis, etc...) i de les ajudes i subvencions de l'administració pública per a la substitució d'elements existents.

VEGEU L´ESTALVI POTENCIAL EN EL SEGÜENT GRÀFIC COMPARATIU.